Utstyr og Maskiner.

Utstyr og Maskiner

Volvo Ew 140

2002 mod.16,5 tonn
Utstyr: Rotortilt, planeringsskuffe, graveskuffe, smalskuffe.

Kubota KX 161@-3

2008 mod. 5 tonn
Utstyr:Rotortilt, Pusseskuff, Graveskuff, smalskuffe og Stein/sorteringsklype.

New Holland TS135A

2008 mod.
Utstyr: Pusseskuffe, Strøskuffe, Klappvingeskuffe, To trinns fres,

Krokløft henger
2008 mod. 16tonn nyttelast og 21 tonn totalvekt 9 m3.